Make your own free website on Tripod.com

 

S E L A M A T   D A T A N G

 

 

 

 

     Abd. Alim Ibrahim

    Homepage
  
Inspektor Kesihatan, Unit Epidemiologi
      Pejabat Kesihatan Daerah, 16800 Pasir Puteh,
  
   Kelantan

                         

                                    

 

 

        Hot Link

        Universiti Putra Malaysia
Pusat Pengajian dan pembelajaran Jarak Jauh (ideal)
Jabatan Perkhidmatan Awam
Kementerian Kesihatan Malaysia