Make your own free website on Tripod.com

Akademik

Pendidikan Awal

           Sek. Keb. Telok Jering, Tumpat, Kelantan.

Sekolah Menengah

Sek. Men. Keb. Cabang Empat, Tumpat, Kelantan.
Sek. Men. Keb. Tumpat, Tumpat, Kelantan.

Institut Kesihatan Umum

Diploma Kesihatan Persekitaran (1988-1991)

Universiti Teknologi Mara

Sijil Pengaturcara Komputer (2000/2001)

Universiti Putra Malaysia

Sedang mengikuti Bacelor Sains ( Pembangunan Sumber Manusia)